ظرفیت هنر خوشنویسی در رابطه با عوامل قدسی

خوشنویسی ایرانی - اسلامی گونه‌های مختلفی دارد. این میدان وسیع نیاز به نوآوری، خلاقیت و وصل‌شدن به دنیای وحدت و عرفان را دارد. پذیرش دنیای عرفانی به آسانی ممکن نیست. هنرمند وقتی می‌خواهد وارد این میدان شود باید خیلی پخته باشد.

کاملی باید در او جانی شگرف / تا که غواصی کند این بحر ژرف

 خطوط جدید به غیر از خط معلی بیشتر یک مانور است، باید زمان بگذرد تا بر ماندگاری هنری صحه گذاشت. خیلی از هنرها می‌آیند و می‌روند. این هنرها معمولاً تفننی هستند و هنرمند نمی‌خواهد در قاعده کارکند. خط معلی، نزدیک‌تر به حس درونی ایرانی است. با خط معلی نمی‌توانید تغزل بیاورید و شعری عاشقانه را خطاطی کنید. چون خطی جدی‌ است. مبدع خط معلی، آدمی قدسی است این خط، خطی روحانی است و می‌تواند جان‌مایه خطی قدسی و قرآنی را داشته باشد. خطوط جدید مثل نخل کوچکی می‌مانند که باید آنقدر با قطرات اشک آبیاری شوند تا به موقع باران بیاید و آن‌ها را بارور کند. خوشنویسی چون با دین، معماری، زندگی مردم و شعر عارفانی چون حافظ و مولوی گره خورده ماندگار شده است.