اطلاعات لازم برای هنرجویان

اطلاعات لازم برای هنرجویان

انجمن خوشنویسان بزرگترین مرکز آموزش هنری است که بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت در امر آموزش خوشنویسی دارد. در حال حاضر کل مخارج این مؤسسة بزرگ خوشنویسی از طریق شهریه ثبت نام هنرجویان تأمین می گردد. با توجه به اینکه کلیة درآمدهای آن صرف هزینه های جاری از قبیل اجاره ساختمان ها و حقوق کارمندان و مدرسین ، آب و برق ...  می شود می توان گفت انجمن خوشنویسان مؤسسة فرهنگی عام المنفعه ای است که هیچگونه سهامداری ندارد.

کلاسهای انجمن خوشنویسان مشتمل بر کلاسهای خوشنویسی ( خطوط نستعلیق ، نسخ ، ثلث ، شکسته نستعلیق ) ، خط تحریری ، تذهیب و قطعه بندی است. کلاسهای خوشنویسی در 5 مقطع برگزار می گردد.

دوره های آموزشی :

  ب  ) متوسط  دورة الف ) دورة مبتدی ( مقدماتی )

 ج  )  دورة خوش هـ  ) دورة ممتاز د   )  دورة عالی

الف ) دورة مبتدی :  اولین مقطع خوشنویسی است که در این دوره نحوة بدست گرفتن قلم ، شناخت اولیة کاغذ و لوازم خوشنویسی ، اجرای بعضی از حروف و کلمات ساده و شناخت کرسی اولیه به هنرجویان آموزش داده تا پس از اتمام این دوره هنرجویان ، توان اجرای یک سطر ساده در حد این دوره را داشته باشند.

ب ) دورة متوسط :  در این دوره هنرجویان علاوه بر یادگیری اجرای دقیق تر حروف ساده و کلمات و کشیده ها در ادامه آن با اجرای یک بخش دیگر از اتصالات و دو حرفی ها و   شیوه ها آشنا می گردند که با اتمام این مرحله از عهدة اجرای سطرهایی با کلمات مشکل تر از دوره مبتدی بر می آیند. 

ج ) دورة خوش : در دورة خوش مفردات و دو حرفی ها را در سطح بالاتر و تعدادی از چند حرفی ها و نحوة ترکیب یک بیت ( دو مصرع زیر هم ) با قلم مشقی و کتابت آموزش داده می شود و هنرجویان می بایست اجرای کلمات و سطر را در سطح بالاتری نسبت به دورة متوسط فرا گیرند تا موفق به گذراندن امتحان در این دوره گردند.

د ) دورة عالی: پس از قبول شدن در دورة خوش طبق برنامه های آموزشی پیش بینی شده در پایان دوره ، هنرجو می بایست سه امتحان  :   1 ) چلیپا ( چهار سطر مورّب ) 2 ) کتابت     ( صفحه ای با قلم ریز ) 3 ) خط دوم ( یکی از خطوط نسخ ، ثلث ، شکسته ) را گذرانده و پس از قبول شدن در سه امتحان فوق قبول شدة دورة عالی محسوب می گردد.

برای خط دوم خطوط نسخ ـ ثلث یا شکسته نستعلیق پیش بینی گردیده است که کاملاً انتخاب هر یک از آنها بستگی به علاقه شخصی هنرجو دارد.

کسانی که توان لازم برای پیگیری هر سه دوره یاد شده فوق ( یعنی چلیپا ـ کتابت و خط دوم ) را در طول یک ترم تحصیلی دارند ، می توانند حتی با راهنمائی استاد خود خط دوم را انتخاب نموده و از کلاسها استفاده نمایند و چنانچه هنرجویان بلحاظ صرف وقت یا هر دلیل دیگر امکان پیگیری دو خط بطور همزمان را نداشته باشند ، می توانند پس از گذراندن یکی از موارد فوق و موفقیت در امتحان به یادگیری خط بعدی در ترم آینده مبادرت نمایند.

هـ ) دورة ممتاز : در خصوص دورة ممتاز هنرجویانی که در هر یک از امتحانات دورة عالی قبول شده باشند می توانند بجهت آمادگی در امتحان دورة ممتاز ، در کلاسهای انجمن ثبت نام نمایند. بطور مثال اگر کسی نستعلیق عالی را قبول شده باشد ، می تواند جهت آمادگی برای امتحان نستعلیق ممتاز در کلاسها ثبت نام نماید و چنانچه در نستعلیق عالی مردود شده باشد ولی کتابت یا خط دوم را قبول شده باشد ، می تواند خطوط قبولی را  در دورة ممتاز و نستعلیق عالی را مجدداً امتحان دهد.

هنرجوی دورة ممتاز می بایست از عهدة اجرای کلمات و همچنین سطربندی به خوبی برآید. در این دوره ، هنرجو باید علاوه بر شناخت بالائی از طراحی حروف و اجرای آن ، به نسبتها و فضاها ، روانی دست ، قلم گذاری صحیح ، رعایت اصول صحیح ترکیب تسلّط کافی داشته باشد.

پس از قبول شدن هنرجویان در هر دوره با مراجعه به بخش آموزش می توانند تقاضای صدور گواهینامة مربوط به آن دوره را نمایند که با ارائه فیش بانکی برای حق الصدور گواهینامه و عکس و دریافت رسید پس از طی مراحل اداری گواهینامه مربوطه تسلیم متقاضی خواهد گردید.

توضیحاتی در مورد ارزش مدارک انجمن خوشنویسان ایران : 

مدرک انجمن خوشنویسان ایران از نظر سازمان استخدام کشوری مورد تأیید بوده و در صورت تقاضای دارندة مدرک ممتاز، آثار متقاضی در شورای عالی ارزشیابی هنری، مورد بررسی قرار می گیرد و از معادل مدرک لیسانس تا دکترا، به سازمان ذیربط ابلاغ می گردد.

 

 

/ 1 نظر / 128 بازدید
احمدی

با سلام حضور شما را در جمع وبلاگ نویسان خوشنویس خوش آمد می گم امیدوارم موفق باشید.