عصر قاجار عصر طلایی خوشنویسی مکتبی ایران بود

عصر قاجار عصر طلایی خوشنویسی مکتبی ایران بود

هنرمند خط نقاشی ایران، در نشست «سیرتحول خوشنویسی در ایران از تیموریان تا قاجار» در فرهنگسرای نیاوران گفت: «آثار قدمای نخبه خوشنویسی یک سر مشق است و نهیب این نکته که مبادا از اصل خود دور شویم. در این روزگار پرفراز و نشیب این آثار، مؤکد حس

آسمانی و حال و هوای عرفانی قدمای ماست که آنان را از یک خوشنویس به هنرمندی

صاحب کشف و شهود در می‌یابیم».
فرهنگسرای نیاوران، میزبان20 اثر بسیار کهن از قدمای نخبه خوشنویسی ایران از دوره‌های تیموریان، صفویان است که این آثار در کنار خط نقاشی های «اسرافیل شیرچی» قرار گرفتند تا سیر تحول خوشنویسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این آثار که برخی از آنها مربوط به 650 سال پیش بودند و از گنجینه منحصربه فرد «احمد ابوطالبیان» کارشناس و استاد خوشنویس رونمایی شدند اثر استادانی نظیر «میرعماد»، «میرعلی هروی»، «میرزا غلامرضا»، «درویش»، «میرحسین»، «کلهر» و ... بودند.
«احمد ابوطالبیان» نیز در این نشست ضمن بیان خاستگاه و زادگاه خط ایرانی گفت: «خط زیبا را تجلی عالم معنا در جلوه صورت و زدودن غبار لفظ از چهره معنی تعریف کرده اند که گویای مرتبه خط در باور و آیین ماست».
وی با اشاره به تعامل تاریخی خط ایرانی و خط عربی گفت:«پس از ظهور اسلام و در عصر دیلمیان، خط تعلیق نخستین خط ایرانی است که ابداع می شود و امروز می توان آثار نفیس آن را در کاشی ها و سفال های کاشان، خراسان بزرگ و سلطانیه دید».
«ابوطالبیان»، خط نستعلیق را خط ابداعی از تلفیق خطوط تعلیق و نسخ دانست که در سیر تحول خوشنویسی ایران از سال 785 هجری قمری و بعدها تا ظهور «میرعلی تبریزی» رصد شده است.
به گفته وی، نستعلیق ایرانیان با حمایت ایلخانان مغول و پسران تیمور و کارگاههای بزرگ خوشنویسی که آنان به راه انداختند به اقصی نقاط دنیا صادر شد. این کارشناسان خوشنویسی و استاد خوشنویس، عصر صفویان و اعتقاد راسخ شاه اسماعیل صفوی را زمینه ساز ظهور خوشنویسان مجرب ایرانی نظیر «میرعماد» و ابداع خط شکسته و تبدیل نسخ عربی به نسخ فارسی توسط نی ریزی و ... خواند و درعین حال تأکید کرد چه از نظر کمیت و چه از حیث کیفیت، عصر قاجار عصر طلایی خوشنویسی مکتبی ایران بود که با درگذشت «محمدحسین عماد الکتاب قزوینی» به پایان رسید.

خبرگزاری فارس

 

/ 0 نظر / 16 بازدید